องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconภูมิปัญญาท้องถิ่น
iconสถานที่สำคัญ
iconสถานที่ท่องเที่ยว
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างองค์กรตามแผนอัตรากำลัง
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม
iconรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
05 ม.ค. 2566
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ อบต.สีบัวทอง ปีงบประมาณ 2565
03 พ.ย. 2565
นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (์No Gift Policy)
03 ต.ค. 2565
แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
26 ก.ย. 2565
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
23 ก.ย. 2565

กิจกรรม

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นบ้านและการบริหารจัดการที่ดี

อบต.สีบัวทอง ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

งานกิจการสภา
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 30 สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 9 สิงหาคม 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 คลิกดูไฟล์
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น สมัยสามัญ สมัยที่แรก ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 คลิกดูไฟล์

ข่าวประกาศจาก EGP

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา


นายกิตติ์ บุญประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทร. 099-4564562

ส.ต.ท.สุพร บุญเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566แนะนำอบต.สีบัวทอง


facebook

line

tell
e-service
กระดานสนทนา

แบบประเมินความพึงพอใจ
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
37
ผู้ชมเมื่อวาน
120
ผู้ชมเดือนนี้
0
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,576
ผู้ชมปีนี้
2,576
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
16,660

เริ่มนับ 22 มีนาคม 2564


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th
ปิด