องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง
ปลัดสุพร ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง
14 มีนาคม 2566 เวลา 11.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง สิบตำรวจโท สุพร บุญเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง พร้อมด้วยนางบุบผา จันทเกตุ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ,นางสาววีณา โคตรคำภา นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ตามมาตราการป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทองข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th