หัวข้อประกาศ วันที่
จ้างจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 30 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 30 Jan 2023
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถแบ๊คโฮ VOLVO/EC21OB จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jan 2023
จ้างค่าบำรุงและซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์บางตัวที่ชำรุด รถยนต์ทะเบียน กข-๘๕๕๔ อ่างทอง จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 12 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 12 Jan 2023
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 05 Jan 2023
จ้างโครงการจ้างเหมาลงลูกรังกลบหลุมบ่อ พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบร้อย หมู่ที่ ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๑ ตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านข้อมูล 20 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 19 Dec 2022
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านข้อมูล 14 Dec 2022