หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 23 Nov 2022
โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม หมู่ที่ ๑ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ ตำบลสีบัวทอง 14 Nov 2022
จ้างออกแบบต่อเติม ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จำนวน ๑ โครงการ 15 Sep 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน 19 Aug 2022
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(รูปทรงโดม) จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ โครงการ 01 Apr 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 24 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน 08 Mar 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 17 Feb 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน 23 Aug 2021