หัวข้อประกาศ วันที่ประกาศ
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(รูปทรงโดม) จำนวน ๑ โครงการ และก่อสร้างอาคารห้องน้ำสำหรับบริการประชาชน จำนวน ๑ โครงการ 01 Apr 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 24 Mar 2022
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ ขนาด ๖ ตัด จำนวน ๑ คัน 08 Mar 2022
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกระเบื้อง ตำบลสีบัวทอง 17 Feb 2022
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านคลองขุด ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านไร่อ้อยเขตสอง ตำบลสีบัวทอง 17 Dec 2021
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ๔ ล้อ ขนาด ๑ ตัน 23 Aug 2021