องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 

ข้อมูลพื้นฐาน
iconสภาพทั่วไป
iconแผนที่อบต.
iconสภาพสังคม
iconการบริการขั้นพื้นฐาน
iconสาธารณูปโภค
iconผลิตภัณฑ์
iconภูมิปัญญาท้องถิ่น
iconสถานที่สำคัญ
iconสถานที่ท่องเที่ยว
iconวิสัยทัศน์/พันธกิจ
iconยุทธศาสตร์
iconอำนาจหน้าที่
iconกฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข้อมูลบุคลากร
iconโครงสร้างองค์กร
iconโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างองค์กรตามแผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2564-2566
iconคณะผู้บริหาร
iconสมาชิกสภา อบต.
iconหัวหน้าส่วนราชการ
iconสำนักงานปลัด
iconกองคลัง
iconกองช่าง
iconกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


KM การพัฒนาบุคลากร
icon ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขฯ
icon มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
icon ความรู้จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานฯ
icon ทักษะที่จำเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
icon สมรรถนะสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
icon คู่มือ/ตำรา/เอกสารเผยแพร่
icon แผนผังขั้นตอนการทำงาน


ข้อมูลรายงาน
iconรายงานการควบคุมภายใน
iconรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
iconแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
iconรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
iconรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ
iconรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
iconรายงานงบแสดงฐานทางการเงินและงบอื่นๆ
iconรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
iconรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจำปี
iconรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
iconประกาศรายงานการประชุม
iconรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน


ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
01 มี.ค. 2566
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
23 ม.ค. 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 2 ต.สีบัวทอง
16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 9 ต.สีบัวทอง
16 พ.ย. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินโครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) หมู่ที่ 3 ต.สีบัวทอง
16 พ.ย. 2565

กิจกรรม

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง

ปปช. ประจำจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ติดตามผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชนคนกล้าแห่งสีบัวทอง นายแท่น นายโชติ นายอิน และนายเมือง เนื่องในงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศจาก EGP

ประกาศวิจารณ์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคา


นายกิตติ์ บุญประสพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทร. 099-4564562

ส.ต.ท.สุพร บุญเอี่ยม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566แนะนำอบต.สีบัวทอง


facebook

line

tell
e-service
กระดานสนทนา

แบบประเมินความพึงพอใจ
tell
tell
tell
สถิติการเข้าเวปไซต์
ผู้ชมวันนี้
97
ผู้ชมเมื่อวาน
130
ผู้ชมเดือนนี้
2,013
ผู้ชมเดือนที่ผ่านมา
2,428
ผู้ชมปีนี้
7,017
ผู้ชมปีที่ผ่านมา
16,660

เริ่มนับ 22 มีนาคม 2564


link
link
link
link
link
link
link
link
link
link


ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th
ปิด