องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 13 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 01 ก.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 03 ส.ค. 2564
ขอเชิญชวนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 23 ก.ค. 2564
เรื่อง เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อสรรหาบุคคล และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 21 ก.ค. 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปี 2564 19 ก.ค. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 09 ก.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ 24 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 21 มิ.ย. 2564
ปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเฉลิมพระเกียรติบ้านสีบัวทอง 17 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง เรื่อง เปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง ราคาประเมินทุนทัรพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) 2563 11 มิ.ย. 2564
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 2562 11 มิ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2562 11 มิ.ย. 2564
คำสั่งจังหวัดอ่างทองเรื่องการใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก 03 พ.ค. 2564
การปิดสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21 เม.ย. 2564
ประกาศปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 21 เม.ย. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
โทรศัพท์ 035-631333
www.sribuathong.go.th