องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
กิจกรรม
กีฬา และนันทนาการ
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน
กิจกรรม

เข้าแถวเคารพธงชาติ(ทุกวันจันทร์)
26 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง จัดดำเนินโครงการ ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมคุณธรรม เพื่อสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน (ทุกวันจันทร์) เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ยืนสงบนิ่ง และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆแก่เจ้าหน้าที่และใส่ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่างๆ นายกิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง , นายถวิล แจ่มกระจ่าง, นายก้อง สวนดอกไม้ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง, สิบตำรวจโทสุพร บุญเอี่ยม ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง นายประดิษฐ มานพ ประธานสภา ,รองปลัด,ข้าราชการ เจ้าหน้าที่,สมาชิกสภา เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง

ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th