องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนทุจริต
กระดานสนทนา
ประเมินความพึงพอใจ
กระดานสนทนา

No. 6600004
ขอให้เจ้าหน้าที่ อบต.สีบัวทอง ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะหน้าบ้านนายโซล่า พู่แพ หมู่ที่ 6 ให้โดยด่วน
เวลา : 2023-02-15 15:14:03   โดย :นางทัxxx

อบต.สีบัวทอง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หน้าบ้านนายโซล่าเรียบร้อยแล้ว
โดย อบต.สีบัวทอง 2023-02-15 15:20:26

อบต.สีบัวทอง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้า หน้าบ้านนายโซล่าเรียบร้อยแล้ว
โดย admin อบต.สีบัวทอง 2023-03-16 10:50:30
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th