องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
  อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

สายด่วน 098-294-0603, 035-631333
username: password:
 
ช่องทางการร้องเรียน

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
กระดานสนทนา
ประเมินความพึงพอใจ
กระดานสนทนา

เลขที่
วันที่
เรื่อง
6700002 11 ม.ค. 2567 เป่าท่อประปา หมู่ที่ 8 โดย นางสาxxx
6700001 10 ม.ค. 2567 ล้างเมรุวัดแก้วกระจ่าง โดย นายพนxxx
6600010 26 พ.ค. 2566 การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง ณ แหล่งกำเนิดขยะ โดย นายสุxxx
6600009 27 มี.ค. 2566 เป่าท่อเมนประปา หมู่ที่2 โดย นายธนxxx
6600008 24 มี.ค. 2566 ฉีดหมาแมว โดย นางสุxxx
6600007 22 มี.ค. 2566 ล้างเมรุวัดทองเลื่อน โดย นายขวxxx
6600006 16 มี.ค. 2566 ตัดแต่งกิ่งไม้ริมทาง โดย นายอุxxx
6600005 27 ก.พ. 2566 ล้างเมรุวัดสีบัวทอง โดย มุกดาxxx
6600004 15 ก.พ. 2566 แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ โดย นางทัxxx
ข้อมูลพื้นฐาน


สภาพทั่วไป
แผนที่อบต.
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
สาธารณูปโภค
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ


บุคลากร


โครงสร้างองค์กร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การบริหารงาน


การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การป้องกันทุจริต
งานกิจการสภา


ประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศจาก EGP
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนะนำ
สถานที่สำคัญ
สถานที่ท่องเที่ยว
แบบฟอร์ม e-service สำหรับประชาชน
แบบฟอร์ม e-service สำหรับพนักงาน

ติดต่อหน่วยงาน


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
โทรศัพท์ 035-631333
โทรสาร
Email : sributhong@gmail.com

Staff check mail
เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง
สายด่วน 098-294-0603
www.sribuathong.go.th